SwexitLogo

Fler vill lämna EU

Allt fler Svenskar vill lämna EU enligt en undersökning från SIFO. Inte bara svenskar utan fler europeer menar att Europa är skådeplatsen för makteliten och politiker, de spelar sitt egna monopolspel där vi är spelpjäser och där kapitalet och makten är det som betyder något. I många europeiska länder är korruptionen utbredd och att den sprider sig till icke korrupta länder som Sverige är därför inte märkligt.Därför bör Sverige lämna EU

Efter 20 år med EU har vi facit och har sett hur Sverige splittrats och polariseras, välfärd, skola, omsorg och integration fungerar allt sämre. Det har naturligtvis många orsaker. Men detta problem är inte bara svenskt det finns en gemensam faktor, det genomsyrar hela EU.

Det visar med all tydlighet att EU inte fungerar som det var tänkt. Sverige är extra sårbart av flera skäl, dels ligger vi geografiskt illa till, vi är ensamma om vårt språk vilket ger ett självskrivet utanförskap. Vi har en högre BNI än de flesta EU:länder och därför får betala en betydligt högre avgift än många andra länder, vilket gör att Sverige betala mer än vi får tillbaka.Argument för att vara kvar i EU

• Det gynnar Sverige ekonomiskt på grund av tillgång till den inre marknaden.

• En utgång skulle orsaka ekonomisk och politisk instabilitet på kort sikt.

• Ett medlemskap intensifierar Svenskt inflytande i Europa och världen.Argument för att lämna EU

• Politiska, ekonomiska och tekniska utmaningar som är svårt att lösa.

• Vinsten för Sverige skulle bli ca. 19.1 miljarder/år.

• EU ses som odemokratiskt och har liten förståelse.

• Utsikterna för samförstånd försvåras av för stor skillnad mellan EU-länderna.

• EU:s beslutsvägar är alltför långsamma och krångliga.

• Det har förekommit många fall av korruption som gör EU mindre trovärdigt.

• Sverige blir mer självständigt och kan ingå de handelsavtal vi önskar.


Europa är fantastiskt

Länderna i Europa har genom årtusenden haft en stor variation i kultur, religion, traditioner, klimat och natur och vi har rest genom europas länder och vi har bedrivit handel. Alla som har rest i Europa och inte minst Sverige har fängslats av dess otroliga variation. Vi fanns där innan EU och vi kommer att finnas, leva och verka där efter EU.

FN:s migrationsramverk Global Compact nu på svenska!


Under kapitlet GENOMFÖRANDE på sid 32 står


"Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i Global Compact" .


Hur kan man säga att det är icke bindande när det klart och tydligt står att "vi förbinder oss" och att "vi skall genomföra avtalet"?

Att det i inledningen står att det är "icke-juridiskt bindande" förstärker bara intrycket av att hela avtalet är bedrägligt och inte ska skrivas på. Vem skulle skriva på ett så motsägelsefullt avtal för egen del? Kräv att era politiker förklarar hur de tänker.

Sverige förbinder sig att uppfylla de mål och åtaganden som anges i Global Compact"

Vad som händer och varför, kan du se i detta bildspel.


Se bildspelKampen om Sverige, vem tar över?

Kampen om Sverige och EU