SwexitLogo

"Sverige förbinder sig att uppfylla de mål och åtaganden som anges i Global Compact"

2019-03-09 18:28

FN:s migrationsramverk Global Compact nu på svenska!


Under kapitlet GENOMFÖRANDE på sid 32 står "Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i Global Compact" .


Hur kan man säga att det är icke bindande när det klart och tydligt står att "vi förbinder oss" och att "vi skall genomföra avtalet"?

Att det i inledningen står att det är "icke-juridiskt bindande" förstärker bara intrycket av att hela avtalet är bedrägligt och inte ska skrivas på. Vem skulle skriva på ett så motsägelsefullt avtal för egen del? Kräv att era politiker förklarar hur de tänker. Se intervju med ledande experter om avtalet.

(placeholder)