SwexitLogo

Handlingsförlamat rättsväsende

2018-12-12 11:21


Kriget fortgår i Europa och närmar sig Sverige

När polis och rättssystem inte fungerar längre, vad händer då? Jo det har historien visat gång på gång och det kommer att ske i Sverige om inte vi får en regering som inte är marinerad i värdegrund och inte ser verkligheten för all sås i ögonen.

Jag tror att svensk polis är väl medveten om vad som bör göras. Men omorganisationen som Dan Eliasson fick i uppdrag att göra av Justitieministern Morgan Johansson är en skrivbordsprodukt som inte fungerar i verkligheten. Polisen har blivit bakbunden av regelverk där minsta lilla felsteg kan leda till represalier eller sparken. Det enda de får göra snart är väl att trafikövervaka och hålla sig på behörigt avstånd från buset och filma.

Jag tror att flertalet poliser går mer eller mindre som "zombier" och gör sitt jobb efter regelboken och inget annat. De har fråntagits sin verktygslåda och makt.

Vi kommer inte att få ordning på detta med den nya centralstyrda organisationen. För att kunna arbeta effektivt bör de få tillbaka makten över sina egna regioner och städer, det är poliser på plats som kan närområdet som behövs.

Ge polisen
1. Fler och större befogenheter.

2. Den utrustning de själva vill ha, vapen, elpistoler, tillgång till buggning, telefonavlyssning etc.

3. Provision, varje insats som leder till fällande dom, 5000:- extra i lön.

4. Ändra lagen så att en som kan utföra ett mord/våldtäkt också kan dömas oavsett ålder.

5. Ta bort alla straffrabatter.

6. Utvisa utländska brottslingar

7. Sluta tramsa om integritetsskydd, en oskyldig har aldrig något att frukta.


Artikel Expressen


(placeholder)