SwexitLogo

FN:Avtalet är nu påskrivet

2018-12-11 03:18


Meningen: "Vi förbinder oss…" förekommer 39 gånger i FN:s ramavtal Global Compact.

Jag noterade också att ordet "flykting" endast används 11 gånger medan ordet "Migrant" förekommer hela 182 gånger.

Det är ju uppenbart att vi åtar oss att följa detta avtal. Juridiskt eller ej så kommer Sverige att tvingas inte bara att ta emot flyktingar utan enligt avtalet är det fritt fram för alla som vill komma hit oavsett orsak.

Anledningen är enkel, Migranterna har rätt till advokat som självklart kommer att använda detta avtal som ett verktyg för att deras klienter skall få uppehållsrätt.

Det vi har sett hittills är bara en försmak av vad som komma skall.

Tro inget annat.mailto:registrator@jk.se?subject=


Kan man protestera? JA.mailto:registrator@jk.se?subject=

Jag mailade Justitiekanslern följande. Då har man i alla fall gjort något. Maila gärna ni 
också till: registrator@jk.se
Härmed anmäler jag sittande övergångsregering för att godkänna FN:s migrationsavtal Global Compact i Mmailto:registrator@jk.se?subject=arrakesh december 2018. En övergångsregering har endast rätten att sköta löpande uppgifter vilket detta inte är.

Att avtalet sägs att inte vara bindande framgår INTE i avtalet där skrivningen lyder:

"Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i Global Compact” förekommer 39 gånger i avtalet.

Därför kan avtalet inte tolkas på annat sätt än att sittande övergångsregering godkänner ett avtal som de inte har befogenheter att göra enligt grundlagen.

(placeholder)