SwexitLogo

Den gigantiska bankbluffen.

2018-12-11 08:56


Kapitalismen avslöjad!

Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri

Den här webbsidan visar på det många ytliga betraktare förutfattat kommer att klassa som ren och skär utopi och önsketänkande, att det är häpnadsväckande enkelt att ekonomiskt avveckla (skrota) hela vårt skattesystem och ändå samtidigt undanröja all arbetslöshet och all statlig skuldsättning parallellt med att hela befolkningen inklusive pensionärskollektivet tillförsäkras en god basal levnadsstandard genom införande av en medborgar- eller baslön – ja, du läste rätt  – förutsatt att ett helt nytt ekonomiskt system införs.

För att förstå den saken måste man ta modern högre matematik till hjälp. Jag kan dock genast lugna oroliga: webbsidan innehåller inga formler eller krångliga ekvationer, men bygger på logiska resonemang. Och man ska observera att den lösning jag har att föreslå på vårt samhällets aktuella ekonomiska kris, varken handlar om att införa planekonomi eller kommunism.

Problemets lösning handlar istället om att analysera, dvs undersöka, vad det är idag som saknas för, ja, rent av motarbetar, att ett sådant önskedrömssamhälle, ett samhälle som ser till allas väl och bästa skall kunna ta form.Nya Ekonomiska Systemet


(placeholder)