SwexitLogo

Bluffen med arbetslösheten

2018-12-10 00:35
 • ”Det är viktigt att få ihop antalet sysselsatta nu inför valet.I Sverige jämför man inte antalet arbetslösa med antalet arbetande. Regeringens fokus är på antalet sysselsatta, då blir det nämligen lättare att få ihop siffrorna och faktiskt ljuga. Jo det är sant.En person som utförde minst en timmes arbete under referensveckan eller hade en pågående anställning räknas som sysselsatt även om det var utan lön. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta.https://www.scb.se/contentassets/8ab23deb3310477a9dad083750ec0355/begrepp-och-definitioner-aku.pdfhttps://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsmarknadens-uppdelning/Definitioner-pa-arbetsmarknaden/https://www.svd.se/sysselsattning-ar-inte-samma-sak-som-jobbhttps://www.kollega.se/vad-ar-egentligen-sysselsattning”

  Det är viktigt att få ihop antalet sysselsatta.

  I Sverige jämför man inte antalet arbetslösa med antalet arbetande. Regeringens fokus är på antalet sysselsatta, då blir det nämligen lättare att få ihop siffrorna och faktiskt ljuga. Jo det är sant.


  Sysselsättning är en måttstock som är överdrivet smickrande för svensk arbetsmarknadspolitik. Som sysselsatt räknas den som har arbetat en timme under mätveckan, är tillfälligt frånvarande eller har beredskapsarbete och liknande. Såväl sjukskrivna som deltagare i en lång rad arbetsmarknadspolitiska program kategoriseras alltså som sysselsatta.

  En person som utfört minst en timmes arbete eller går på en kurs 1 timme i veckan räknas som sysselsatt.

  SCB
   
  Ekonomifakta
   
  SvD

(placeholder)