SwexitLogo

Bilderna du aldrig får se i SVT och svensk media.

2018-12-09 23:29


Upploppen i Frankrike de senaste dagarna mot de försämrade levnadsvillkoren med höjda matpriser, bensin och dieselpriser har fått sin dom av det franska folket med massiva demonstrationer av 10-tusentals arga fransmän.

Det har nu spridit sig till Holland och Belgien, 8000 poliser har arresterat 1400 demonstranter. Människor i Europa börjar tröttna på EU och politikers maktfullkommlighet och som endast använder EU som ett finansiellt verktyg för att göra de rika rikare, där människorna som betalar skatt får allt mindre tillbaka. 

Att det svenska Vänsterpartiet tonat ned EU-frågan från att vara motståndare till EU till att “vilja förändra EU inifrån” ter sig ytterst märkligt. Den enda logiska förklaringen är att de inte vill stå på samma sida som SD i EU-frågan då SD vill omförhandla hela EU-avtalet.

Se Engelska Daily Mails artikel. De vågar visa bilderna och filmerna du inte kommer att få se på SVT eller läsa on i Svenska tidningar.(placeholder)